ช่างไฟฟ้า (Electrician) สำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์….!!!

ช่างไฟฟ้า (Electrician)สามารถเลือกทำงานได้ทั้งประกอบอาชีพอิสระเช่นรับติดตั้งระบบไฟฟ้าเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ หรือรับราชการ เช่น กรมโยธาธิการ กรมทางหลวงหรือเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ  เช่นการไฟฟ้านครหลวงหรือภูมิภาคการประปานครหลวงหรือภูมิภาคหรือเป็นลูกจ้างของสถานประกอบการเนื่องจากไฟฟ้าเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและวงการธุรกิจทั้งทางด้านพาณิชยกรรมอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมบริการซึ่งต้องอาศัยไฟฟ้าเป็นส่วนประกอบเกือบทั้งหมดอาชีพช่างไฟฟ้า (Electrician)จึงเป็นอาชีพที่อยู่ในความต้องการของตลาดแรงงาน

งานไฟฟ้ามีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ดังนี้

1. งานไฟฟ้าใช้ในการสร้างเครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ให้พลังงานความร้อน พลังงานแสงสว่าง พลังงานกล ที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง เช่น เครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องปรับอากาศ หลอดไส้ หลอดฟลูออเรสเซนต์ ลิฟต์ บันไดเลื่อน เป็นต้น

2. งานไฟฟ้าช่วยพัฒนาระบบสื่อสาร คมนาคม ให้สะดวกเจริญก้าวหน้า เช่น วิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์ รถไฟฟ้า เป็นต้น

วันนี้เรามาแนะนำสถานที่ทำงานสำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพ ช่างไฟฟ้า (Electrician) กัน

1. บริษัท ไอ ซี พี เฟอทิไลเซอร์ จำกัด รับสมัครตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า (Electrician)/ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า

รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ : เพศชาย อายุ 25-45 ปี – วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวะไฟฟ้า, เครื่องกล, หรือเทียบเท่า หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง – สามารถเข้างานกะเช้าได้ – สามารถทำงานในที่ร้อนได้ – มีความสามารถในการวางแผน และมีภาวะผู้นำ – มีความรู้พื้นฐานด้านระบบเครื่องจักร อุปกรณ์ในโรงงาน – มีใบขับขี่ และยานพาหนะสามารถเดินทางได้ – กระตือรือร้น และเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา

อัตรา/ เงินเดือน : 2 อัตรา เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์

ติดต่อ – สอบถาม : บริษัท ไอ ซี พี เฟอทิไลเซอร์ จำกัด 42 อาคารส่งเสริมประกันภัย ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร : 02-266-9030 (15 คู่สายอัติโนมัติ) อัพเดทเมื่อวันที่ 14/12/2561

2.บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) รับสมัครตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า (Electrician)/ช่างไฟฟ้า/วิศวกรไฟฟ้า/ช่างกลโรงงาน(ประจำโรงงาน จ.อุทัยธานี)

รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ : เพศชาย – วุฒิปวส.- ป.ตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง – มีประสบการณ์งานไฟฟ้าในโรงงาน อ่านแบบ เขียนแบบไฟฟ้าได้ – สามารถทำงานในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ถ้าเป็นคนในพื้นที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ – สามารถทำงานเป็นกะได้ – สามารถใช้ MS office word Excel

อัตรา/ เงินเดือน : หลาย อัตรา เงินเดือน ไม่ระบุ

ติดต่อ – สอบถาม : บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 51 หมู่ 2 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 โทร : 02-384-2876 ต่อ 2219 อัพเดทเมื่อวันที่ 23/08/2561

3.บริษัท พี ดี พัฒนา จำกัด รับสมัครตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า (Electrician)/ช่างไฟฟ้าเครื่องกล(คลอง15 องค์รักษ์)

รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ : เพศชาย อายุระหว่าง 25-35 ปีขึ้นไป – หากมีประสบการณ์ด้านไฟฟ้า-เครื่องกล จะพิจารณาเป็นพิเศษ – วุฒิการศึกษา ปวช.หรือ ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง – สามารถขับรถโฟลค์ลิฟท์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

อัตรา/ เงินเดือน : 3 อัตรา เงินเดือน ตามตกลง

ติดต่อ – สอบถาม : บริษัท พี ดี พัฒนา จำกัด ตำบลคลองใหญ่, อำเภอองครักษ์, จังหวัดนครนายก โทร : 097-159-5191 อัพเดทเมื่อวันที่ 10/12/2561