ช่างควบคุมเครื่องจักร ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร…!!!

การควบคุมระบบอัตโนมัติ สำหรับช่างควบคุมเครื่องจักรการผลิต จะช่วยให้คุณ สามารถปรับปรุงสายการผลิต ที่ล้าสมัยในโรงงาน หรือปรับเปลี่ยน หรือพัฒนาอุปกรณ์ดั้งเดิมที่มาจากผู้ผลิต ให้ทันสมัยมากขึ้น และด้วยเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ล่าสุด และอุปกรณ์ IIoT จะช่วยให้คุณ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

นอกจากนี้ ช่างควบคุมเครื่องจักร ในฐานะผู้ผลิต สายการผลิต หรือเครื่องจักร เป็นหนึ่งในสินทรัพย์อันมีค่าที่สุด เครื่องจักรทุกๆเครื่องในสายการผลิต ต้องมีประสิทธิภาพสูง มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน และง่ายต่อการควบคุม  อีกทั้งต้องมีความเที่ยงตรง เชื่อถือได้ พร้อมใช้งาน บำรุงรักษาง่าย และที่สำคัญมากที่สุดคือ ต้องความปลอดภัยสูงสุด สำหรับพนักงานของคุณ

เครื่องจักรอัตโนมัติสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท

1. ระบบเครื่องจักรกึ่งอัตโนมัติ

หมายถึง เครื่องจักรที่นำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาเพื่อช่วยควบคุมการทำงาน หรือเพื่อใช้สำหรับทำงานในบางขั้นตอน ซึ่งระบบเครื่องจักรกึ่งอัตโนมัตินี้จะถูกนำมาใช้สำหรับควบคุมการทำงานบางประเภทที่ต้องการความแม่นยำ ความละเอียด หรืองานที่มีอันตรายสูง ส่วนสำหรับขั้นตอนอื่นๆนั้นจะเน้นการทำงานด้วยแรงงานคนเป็นหลัก

2. ระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ

หมายถึง เครื่องจักรที่นำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาเพื่อช่วยควบคุมการทำงาน หรือเพื่อใช้สำหรับทำงานในทุกขั้นตอน เหมาะสำหรับงานที่ต้องอาศัยการควบคุมอย่างเต็มที่ในด้านความสะอาดหรือด้านคุณภาพ รวมทั้งเหมาะสำหรับงานที่ต้องใช้อุณหภูมิสูงมากซึ่งเป็นระดับอุณหภูมิที่มนุษย์ไม่สามารถทำงานได้ ตัวอย่างเช่น การทำงานในอุณหภูมิ 100-1000 องศาเซลเซียส เป็นต้น โดยการทำงานของเครื่องจักรอัตโนมัติสามารถทำงานเองได้ เพียงแค่ต้องการมนุษย์ในการดูแลควบคุมระบบและออกคำสั่งเครื่องเท่านั้น

ช่างควบคุมเครื่องจักร ในโรงงานอุตสาหกรรมจำเป็นต้องใช้เครื่องจักรจำนวนมาก ในแต่ละปีเครื่องจักรเหล่านี้ต้องเปิดใช้ทำงานตลอด 24 ชั่วโมง เป็นเวลา 120 วันติดต่อกัน โรงงานจำเป็นต้องมีกระบวนการซ่อมบำรุงรักษา เพื่อไม่ให้เครื่องจักรและอุปกรณ์ หรืออะไหล่ของเครื่องจักรเกิดการชำรุดเสียหายในระหว่างที่โรงงานเดินเครื่องจักรเพื่อผลิตสินค้า งานวิจัยนี้ได้นำเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการดำเนินงานของโรงงาน ในกระบวนการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ของโรงงาน โดยให้เป็นการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันที่ต้องการรักษาสภาพการทำงานของเครื่องจักรให้มีสมรรถนะพร้อมในการใช้งาน เพื่อให้โรงงานสามารถใช้เครื่องจักรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผลจากการวิจัยพบว่าระบบสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ ช่วยเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ในการจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ระบบสามารถตรวจสอบและแจ้งเตือนความผิดปกติของเครื่องจักรได้ถูกต้อง 100%  สามารถตรวจสอบอะไหล่ของเครื่องจักรและแจ้งเตือนสภาพของอะไหล่ได้ถูกต้อง 100% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆของโรงงาน

วันนี้เรามาแนะนำสถานที่ทำงานสำหรับผู้ที่ต้องการหางาน ช่างควบคุมเครื่องจักร ในการประกอบอาชีพกัน

1.บริษัท โวสท์อัลพัน เรลเวย์ ซิสเต็มส์ (ไทยแลนด์) จำกัด รับสมัครพนักงานตำแหน่ง ช่างควบคุมเครื่องจักร/พนักงานควบคุมเครื่องจักร CNC

รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ : เพศชาย ไม่จำกัดอายุ พ้นภาระทางทหาร – วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป ในสาขาไฟฟ้า/อิเลคทรอนิคส์/เครื่องกล – มีประสบการณ์ในการใช้เครื่องจักร CNC โดยตรง CNC Machine, Milling หรือที่เกี่ยวข้อง – ขยัน อดทน สู้งานหนัก – มีใจรักในองค์กร พร้อมที่จะร่วมงานกับบริษัทในระยะยาว – สามารถทำงานเป็นกะได้ สามารถทำงานล่วงเวลาได้ – มีทักษะในการใช้เครื่องมือวัด หรือสามารถอ่านแบบอุตสาหกรรมพื้นฐานได้

อัตรา/เงินเดือน : 1 อัตรา / เงินเดือน 10,000 – 11,000 ฿

ติดต่อ – สอบถาม : บริษัท โวสท์อัลพัน เรลเวย์ ซิสเต็มส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 612/11 ม.9 ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 15140 ประเทศไทย โทร : 037-210-770-3 อัพเดทเมื่อวันที่ 28/02/2562