ช่างเทคนิค – วิศวกร ควบคุมสายงานการผลิตต่างๆ ….!!!

ช่างเทคนิค – วิศวกร ช่วยวิศวกรควบคุมประสิทธิภาพ ควบคุมสายงานการผลิต การใช้และการบำรุงรักษา

โอกาสในการมีงานทำ / ความต้องการของตลาด / แนวโน้มความต้องการตลาด

จากสภาวการณ์ทางการตลาดที่มีการแข่งขันทางธุรกิจในระดับสูงทั้งในระดับประเทศ และระหว่างประเทศ จําเป็นอย่างยิ่งที่สถานประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์หรืออุตสาหกรรมอาหาร จะต้องควบคุมประสิทธิภาพการผลิตให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและมีต้นทุนการผลิตต่อหน่วยที่ลดลง เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในด้านการแข่งขัน และการส่งออกของสินค้าอุตสาหกรรมของประเทศ เพราะฉะนั้นช่างเทคนิควิศวกรรมควบคุมประสิทธิภาพการผลิตจึงเป็นอาชีพที่มีความสําคัญ และสถานประกอบการยังมีความต้องการสําหรับผู้ที่ประกอบอาชีพนี้

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

– สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างยนต์ สาขาช่างกลโรงงาน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง

– ความรู้ด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการทํางานได้

– มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย

– มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้

– มีความเป็นผู้นํา สามารถแก้ปัญหาที่เกิดจากการทํางานได้

วันนี้เรามาแนะนำสถานที่ทำงานสำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพ ช่างเทคนิค วิศวกร กัน

1.บริษัท ทีซี รีนิวอะเบิ้ล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด รับสมัครตำแหน่ง ช่างเทคนิค วิศวกร/ช่างเทคนิค/วิศวกรไฟฟ้า

รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ : เพศชาย อายุ 20 – 35 ปี – วุฒิ ปวส. หรือปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า / วิศวกรไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง – สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Auto CAD ได้ – มีมนุษย์สัมพันธ์ดี, ประสานงานเก่ง และมีไหวพริบกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ ขยันและอดทน – มีใบขับขี่รถยนต์ – บริษัทยินดีที่จะรับนักศึกษาจบใหม่ ที่ตั้งใจจะเรียนรู้ – สื่อสารภาษาอังกฤษ,ภาษาจีน ได้จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

อัตรา/ เงินเดือน : 1 อัตรา เงินเดือน ตามตกลง

ติดต่อ – สอบถาม : บริษัท ทีซี รีนิวอะเบิ้ล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด 202 อาคารเลอ คองคอร์ด ห้องเลขที่ 2304 ชั้นที่ 23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร : 064-229-4967 อัพเดทเมื่อวันที่ 18/11/2561

2.บริษัท อินฟราเซท จำกัด รับสมัครตำแหน่ง ช่างเทคนิค วิศวกร/วิศวกรโครงการ/วิศวกรบริการ/ช่างเทคนิค

รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ : เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป – วุฒิ ปวส- ปริญญาตรี ด้านสื่อสาร/ ไฟฟ้า/ โทรคมนาคม/ เครื่องกล หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง – สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ – สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด – สามารถขับรถยนต์ได้ / มีใบขับขี่ – ประสานการทำงานหน้างานให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย = ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ – มีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง

อัตรา/ เงินเดือน : 10 อัตรา เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์

ติดต่อ – สอบถาม : บริษัท อินฟราเซท จำกัด 58/57 ชั้น 2-3 หมู่ 6 ซอยชินเขต 2/34 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทร : 02-954-5072-3 ต่อ 204,111 อัพเดทเมื่อวันที่ 16/11/2561

หางานคลินิคความงาม ในเมืองไทย…!!!

หางานคลินิคความงาม ปัจจุบันตลาดศัลยกรรมความงามในเมืองไทยมีการแข่งขันรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีผู้ประกอบการหน้าใหม่เข้ามาเปิดให้บริการจำนวนมาก ทั้งที่บริหารจัดการโดยแพทย์จริง เหล่าศิลปินดารา เซเลบริตี ที่อยากมีธุรกิจและสนใจในเรื่องการทำศัลยกรรมก็หันมาลงทุนทำธุรกิจด้านนี้กันเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ภาพรวมตลาดมีการเติบโตเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 30% ขณะที่กลยุทธ์ที่ถูกนำมาใช้ในการแข่งขันมากที่สุดประกอบไปด้วยโปรโมชัน ราคา ที่แตกต่างกันออกไป อาจจะทำให้ผู้บริโภคเกิดความสับสนในการเลือกใช้บริการทำศัลยกรรมในแบบที่ถูกต้อง ทำให้วันนี้คลินิกความงามที่บริหารจัดการโดยแพทย์ มุ่งเน้นไปที่คุณภาพ มากกว่าแข่งขันที่ราคาจึงได้รับความนิยมมากขึ้น

การบริการของคลินิกความงาม,คลินิกศัลยกรรม ที่ควรนำไปพิจารณาประกอบการตัดสินใจ

1.แพทย์ผู้ให้การรักษา เบื้องต้นควรตัดสินใจจากตัวของแพทย์เอง ว่ามีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ซึ่งก่อนทำการศัลยกรรม หรือหัตถการต่างๆ ควรได้รับคำแนะนำโดยตรงจากแพทย์ก่อนทุกครั้ง แพทย์ควรจะให้คำแนะนำ และตอบข้อซักถาม ข้อสงสัยของคนไข้อย่างละเอียดก่อนทุกครั้ง และที่สำคัญมากคือควรได้พบแพทย์ ก่อนการผ่าตัดศัลยกรรมทุกครั้ง

2.ราคาที่แน่นอนชัดเจน หลายๆครั้ง ที่จะเสียความรู้สึกกับค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายค่าอื่นๆ จิปาถะ ตามมาใช่หรือไม่?? เช่น ค่ายา ค่าล้างแผล หรือค่าตรวจติดตาม ซึ่งจริงๆแล้ว สถานประกอบการควรรวมค่าใช้จ่ายต่างๆเหล่านี้ไว้ตั้งแต่ต้น ซึ่งถือว่าเป็นการบริการหลังการขาย โดยไม่มีเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆ ตามมาในภายหลัง หรือควรแจ้งค่าใช้จ่ายที่ชัดเจนต่อคนไข้ก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง และตกลงกันให้ชัดเจน หากจะต้องมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ

3.การให้คำแนะนำ การแนะนำไม่ว่าจะเป็นการแนะนำของแพทย์ หรือพนักงาน ในการตอบข้อซักถาม ควรให้คำแนะนำที่ถูกต้อง ละเอียด ชัดเจน ไม่บิดเบือนข้อมูล เพื่อโน้มน้าวให้คนไข้เกิดความรู้สึกคล้อยตาม เพื่อปิดการขายเท่านั้น

4.การติดตามผล การนัดติดตามผลการรักษานั้น ก็สำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องติดตามว่าคนไข้เป็นอย่างไร อย่างการผ่าตัดศัลยกรรม ควรมีการนัดติดตามผล เช่นหลังทำ 7 วัน 1 เดือน 3 เดือน โดยได้พบและพูดคุยกับแพทย์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

5.ความรับผิดชอบหลังการขาย ดูแลรับผิดชอบหลังการขายผ่าตัดในกรณีที่เกิดปัญหา ที่ไม่คาดฝัน เช่นการอักเสบ หรือจำเป็นต้องถอดซิลิโคน ซึ่งตรงนี้อาจจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแพทย์ถึงสาเหตุที่เกิดขึ้น จากการผ่าตัดหรือจากตัวคนไข้เอง หากเกิดขึ้นโดยไม่คาดฝัน ควรดำเนินการรักษาให้ ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

6.การรับประกัน รับประกันหลังการผ่าตัด อย่างน้อย 6 เดือน หรือ 1 ปี หากเกิดปัญหาจากการผ่าตัด ดูแลรับผิดชอบฟรี เว้นแต่ว่าหากเกิดปัญหาจากตัวคนไข้ หรือความพึงพอใจส่วนตัวก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามที่ตกลงกัน

วันนี้เรามาแนะนำสถานที่ทำงานสำหรับผู้ที่ต้องการหางานคลินิคความงาม ในการประกอบอาชีพกัน

1.บริษัท เอ็มเอ็น คลีนิก จำกัด รับสมัครพนักงาน หางานคลินิคความงาม/พนักงานทรีทเม้น/เทอราพิสต์/ผู้ช่วยแพทย์ คลินิความงาม

รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ : หญิง – อายุ ไม่เกิน 45 ปี – มีประสบการณ์ทำงานในคลีนิกอย่างน้อย 1 ปี – บุคลิกภาพดี รักงานบริการ ความสวยความงาม สะอาด – มีความขยันอดทน เรียนรู้เร็ว คล่องแคล่ว ละเอียดรอบคอบ

อัตรา/ เงินเดือน : หลาย อัตรา เงินเดือน 12,000-15,000 ฿ (ตามประสบการณ์) + ค่ามือ /ค่าคอมมิชชั่น

ติดต่อ – สอบถาม : บริษัท เอ็มเอ็น คลีนิก จำกัด 150/62 ถ สวนผัก แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 โทร : 081-863-4888 อัพเดทเมื่อวันที่ 03/11/2561

2.บริษัท เดอะ แบงก์ค๊อก ซิกเนเจอร์ จำกัด (Central Clinic) รับสมัครพนักงาน หางานคลินิคความงาม/รองผู้จัดการคลินิก สาขาสยามสแควร์วัน

รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ : เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป – วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป(ไม่จำกัดสาขา) – บุคลิกภาพดี มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน มีความเป็นผู้นำ – ใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี – ทำงานละเอียด, สามารถจัดการงานได้พร้อมกันหลายอย่าง สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี – มีความรับผิดชอบ ละเอียด รอบคอบสูง ทนต่อแรงกดดันได้ดี – หากมีประสบการณ์ด้านสถานเสริมความงาม, คลินิก จะพิจารณาเป็นพิเศษ – เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ* เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ปทุมวัน จังหวัดที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม สวัสดิการต่างๆ

อัตรา/ เงินเดือน : ไม่ระบุ อัตรา เงินเดือน 15,000-25,000 ฿

ติดต่อ – สอบถาม : บริษัท เดอะ แบงก์ค๊อก ซิกเนเจอร์ จำกัด (Central Clinic) 573/99 ซอยรามคำแหง 39 แยก 27 (เทพลีลา 14) ถนนรามคำแหง 39 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร : 02-9366644 อัพเดทเมื่อวันที่ 22/12/2561

3.บริษัท นวสิน โฮลดิ้งจำกัด  รับสมัครพนักงาน หางานคลินิคความงาม/เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ : อายุ 24-30 มีประสบการณ์ด้านคลินิกเสริมความงามหรือขายขาย 2-5 ปี – ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง – มีความสามารถในการใช้ไมโครซอฟออฟฟิศได้เป็นอย่างดี – มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาและสถานการณ์ได้ดี ทำงานนอกเวลาได้ – สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี มีความอดทนและเปิดใจเรียนรู้งาน – มนุษย์สัมพันธ์ดีและบุคิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส – หากมีความเข้าใจในระบบหรือผ่านงานเกี่ยวกับศัลยกรรมเสริมความงามจะพิจารณาเป็นพิเศษ – รักงานบริการ ทำงานอยู่ภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี ทำงานเป็นทีมได้ – ซื่อสัตย์ มีวินัยในการทำงาน ขยัน อดทน – สามารถพูดภาษาอังกฤษได้จะพิจาราณาเป็นพิเศษ

อัตรา/ เงินเดือน : 2 อัตรา เงินเดือน 15,000+ (ค่าคอม)

ติดต่อ – สอบถาม : บริษัท นวสิน โฮลดิ้งจำกัด 16 Udomsuk 30 Sukumvit 103 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา

กรุงเทพมหานคร 10260 โทร : 095-702-5754 อัพเดทเมื่อวันที่ 27/12/2561

ช่างไฟฟ้า (Electrician) สำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์….!!!

ช่างไฟฟ้า (Electrician)สามารถเลือกทำงานได้ทั้งประกอบอาชีพอิสระเช่นรับติดตั้งระบบไฟฟ้าเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ หรือรับราชการ เช่น กรมโยธาธิการ กรมทางหลวงหรือเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ  เช่นการไฟฟ้านครหลวงหรือภูมิภาคการประปานครหลวงหรือภูมิภาคหรือเป็นลูกจ้างของสถานประกอบการเนื่องจากไฟฟ้าเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและวงการธุรกิจทั้งทางด้านพาณิชยกรรมอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมบริการซึ่งต้องอาศัยไฟฟ้าเป็นส่วนประกอบเกือบทั้งหมดอาชีพช่างไฟฟ้า (Electrician)จึงเป็นอาชีพที่อยู่ในความต้องการของตลาดแรงงาน

งานไฟฟ้ามีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ดังนี้

1. งานไฟฟ้าใช้ในการสร้างเครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ให้พลังงานความร้อน พลังงานแสงสว่าง พลังงานกล ที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง เช่น เครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องปรับอากาศ หลอดไส้ หลอดฟลูออเรสเซนต์ ลิฟต์ บันไดเลื่อน เป็นต้น

2. งานไฟฟ้าช่วยพัฒนาระบบสื่อสาร คมนาคม ให้สะดวกเจริญก้าวหน้า เช่น วิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์ รถไฟฟ้า เป็นต้น

วันนี้เรามาแนะนำสถานที่ทำงานสำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพ ช่างไฟฟ้า (Electrician) กัน

1. บริษัท ไอ ซี พี เฟอทิไลเซอร์ จำกัด รับสมัครตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า (Electrician)/ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า

รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ : เพศชาย อายุ 25-45 ปี – วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวะไฟฟ้า, เครื่องกล, หรือเทียบเท่า หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง – สามารถเข้างานกะเช้าได้ – สามารถทำงานในที่ร้อนได้ – มีความสามารถในการวางแผน และมีภาวะผู้นำ – มีความรู้พื้นฐานด้านระบบเครื่องจักร อุปกรณ์ในโรงงาน – มีใบขับขี่ และยานพาหนะสามารถเดินทางได้ – กระตือรือร้น และเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา

อัตรา/ เงินเดือน : 2 อัตรา เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์

ติดต่อ – สอบถาม : บริษัท ไอ ซี พี เฟอทิไลเซอร์ จำกัด 42 อาคารส่งเสริมประกันภัย ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร : 02-266-9030 (15 คู่สายอัติโนมัติ) อัพเดทเมื่อวันที่ 14/12/2561

2.บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) รับสมัครตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า (Electrician)/ช่างไฟฟ้า/วิศวกรไฟฟ้า/ช่างกลโรงงาน(ประจำโรงงาน จ.อุทัยธานี)

รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ : เพศชาย – วุฒิปวส.- ป.ตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง – มีประสบการณ์งานไฟฟ้าในโรงงาน อ่านแบบ เขียนแบบไฟฟ้าได้ – สามารถทำงานในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ถ้าเป็นคนในพื้นที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ – สามารถทำงานเป็นกะได้ – สามารถใช้ MS office word Excel

อัตรา/ เงินเดือน : หลาย อัตรา เงินเดือน ไม่ระบุ

ติดต่อ – สอบถาม : บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 51 หมู่ 2 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 โทร : 02-384-2876 ต่อ 2219 อัพเดทเมื่อวันที่ 23/08/2561

3.บริษัท พี ดี พัฒนา จำกัด รับสมัครตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า (Electrician)/ช่างไฟฟ้าเครื่องกล(คลอง15 องค์รักษ์)

รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ : เพศชาย อายุระหว่าง 25-35 ปีขึ้นไป – หากมีประสบการณ์ด้านไฟฟ้า-เครื่องกล จะพิจารณาเป็นพิเศษ – วุฒิการศึกษา ปวช.หรือ ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง – สามารถขับรถโฟลค์ลิฟท์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

อัตรา/ เงินเดือน : 3 อัตรา เงินเดือน ตามตกลง

ติดต่อ – สอบถาม : บริษัท พี ดี พัฒนา จำกัด ตำบลคลองใหญ่, อำเภอองครักษ์, จังหวัดนครนายก โทร : 097-159-5191 อัพเดทเมื่อวันที่ 10/12/2561

หางานคลินิคความงาม ธุรกิจเสริมความงาม…!!!

ความสวยความงามเป็นสิ่งที่ทุกคนชื่นชอบและหลงใหลไม่ว่าใครก็ต้องการดูดีในสายตาของคนอื่นทั้งนั้นจึงทำให้ธุรกิจเสริมความงามเฟื่องฟูและเติบโตเร็วแต่ธุรกิจเสริมความงามนั้นสวยงามและง่ายดายจริงหรือ ? บทวิเคราะห์ของIBISWorld  ชี้ว่าธุรกิจเสริมความงามกำลังอยู่ในช่วงเจริญเติบโต เป็นเพราะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและประชากรศาสตร์

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทำให้มีเครื่องสำอางที่ดีขึ้น ตอบโจทย์ลูกค้าได้มากขึ้น และการรักษาโดยเฉพาะการผ่าตัดให้ผลการรักษาที่ดีขึ้นและผู้รับบริการฟื้นฟูเร็วขึ้นกว่าเมื่อก่อน ทำให้ลูกค้าเข้าถึงการรักษาได้ง่ายขึ้น ดีขึ้น และในราคาที่ถูกลง

ด้านประชากรศาสตร์ เนื่องจากการรักษาที่ถูกลง จึงทำให้ตลาดขยายตัวขึ้นมาก ผู้เข้ารับบริการจึงไม่ได้จำกัดเฉพาะกลุ่มที่มีฐานะดีและบุคคลที่มีชื่อเสียงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงกลุ่มเด็กสาววัยรุ่นจนถึงกลุ่มผู้หญิงที่มีอายุ และไม่เพียงเท่านั้นแม้แต่ลูกค้ากลุ่มผู้ชายเองก็ยังใช้บริการสถานเสริมความงามด้วยเช่นกัน จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธุรกิจเสริมความงามเจริญเติบโตมากขึ้น

วันนี้เรามาแนะนำสถานที่ทำงานสำหรับผู้ที่ต้องการหางานคลินิคความงาม ในการประกอบอาชีพกัน

1. UD Clinic นครราชสีมา รับสมัครพนักงาน หางานคลินิคความงาม/ผู้ช่วยแพทย์หัตถการ/ศัลยกรรม

รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ : ม.6 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า – มีความรับผิดชอบในหน้าที่ – ซื่อสัตย์สุจริตอดทน – พร้อมเรียนรู้งานและสิ่งใหม่ๆ – มีมนุษยสัมพันธ์ดีสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ – กระตือรือร้นตรงต่อเวลา – มีความละเอียดรอบคอบ – อ่อนน้อมถ่อมตน – มีประสบการณ์ผช.แพทย์หัตถการ/ ศัลยกรรม – มีความรู้เกี่ยวกับความงามศัลยกรรมหัตถการ

อัตรา/ เงินเดือน : 1 อัตรา เงินเดือน 12,000+ ฿

ติดต่อ – สอบถาม : UD Clinic นครราชสีมา ถ.มหาดไทย ต.ในเมือง อ.เมือง เทศบาลนครราชสีมา (ติดกับชาบูนางใน) จ.นครราชสีมา โทร : 083 416 4224 อัพเดทเมื่อวันที่ 17/11/2561

2. กานต์ชนกคลินิก รับสมัครพนักงาน หางานคลินิคความงาม/พนักงานประจำคลินิก

รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ : เพศ หญิง อายุ 20-30 ปี – วุฒิการศึกษา ม.6 – ปริญญาตรี – มีบุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ – มีความกระตือรือร้นสูง – มีทักษะการเจรจาต่อรองที่ดี – สามารถทำงานตามเวลาห้างได้ ( เข้า 10.00น. – 20.00 น.) – หากมีประสบการณ์ด้านคลินิกและการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

อัตรา/ เงินเดือน : 1 อัตรา เงินเดือน 9,300-15,000 ฿

ติดต่อ – สอบถาม : กานต์ชนกคลินิก 105 ถนนสุรินทร์ฤาไชย ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000 โทร : 082-7964898 อัพเดทเมื่อวันที่ 30/11/2561

3. AstraMed Clinic รับสมัครพนักงาน หางานคลินิคความงาม/ตำแหน่งทรีทเม้นต์+ผู้ช่วยแพทย์

รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ : เพศ: หญิง – อายุ: 25 ปี ถึง 35 ปี – ระดับการศึกษา: วุฒิม.6ขึ้นไป หรือเทียบเท่า – บุคลิกดี EQ ดี มีใจรักงานบริการ มีความใส่ใจงาน มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ยิ้มแย้มแจ่มใส มองโลกบวก – มนุษย์สัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส คุยเก่ง – สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ดี – ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ – หากมีประสบการณ์ในคลินิกความงามมาก่อน นวดหน้าได้อย่างชำนาญ ใช้เครื่องต่างๆได้ และมีความสามารถในการขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ ขอผู้ที่มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี – ขยัน มีน้ำใจ ซื่อสัตย์ ไม่เกี่ยงงาน

อัตรา/ เงินเดือน : 2 อัตรา เงินเดือน 12,000 – 14,000 ฿

ติดต่อ – สอบถาม : AstraMed Clinic ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50100 โทร : 0993978945 อัพเดทเมื่อวันที่ 11/12/2561

ข้อดีของการทำ ปฏิทินตั้งโต๊ะ เป็นของขวัญของฝาก

ปฏิทินตั้งโต๊ะ เราใช้ระบบการพิมพ์ที่สีสดคมชัดมักมีหน้ามากกว่าสองหน้าขึ้นไปและมักมีการเย็บติดเป็นรูปเล่มภายในมีข้อความและมักมีภาพประกอบ คุณภาพระดับพรีเมี่ยมหากท่านกำลังหาของชำร่วยของแจกที่มีคุณค่าสร้างความประทับใจให้ประโยชน์แก่ผู้รับในช่วงปีใหม่ที่กำลังจะถึงนี้ใช้เป็นของขวัญเพื่อใช้เป็นสื่อในการโฆษณาหรือส่งเสริมการขาย ตลอดจนการแนะนำประชาสัมพันธ์องค์กรกิจกรรม และสินค้า การให้ปฏิทินตั้งโต๊ะเป็นของขวัญเป็นทางเลือกที่ดีปฏิทินตั้งโต๊ะเป็นสิ่งจำเป็นที่มีโอกาสถูกหยิบใช้อยู่ได้ทุกเมื่อ ปฏิทินตั้งโต๊ะ ต้องมีการเอาใจใส่ในเรื่องคุณภาพเป็นอย่างมากของกำนัลลูกค้าในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่มีคุณค่า ถูกใจผู้รับดูเด่นและดึงดูดความสนใจได้ดี พร้อมการเข้าเล่มสุดเนี้ยบทำให้ปฏิทินที่ได้รับออกมาสวยหรูอีกทั้งปฏิทินตั้งโต๊ะมีขนาดเล็กไม่เกะกะพื้นที่มีการกำหนดรอบระยะเวลาในการออกเผยแพร่ จึงเหมาะที่จะมีตั้งไว้อยู่บนโต๊ะทำงานเสมอมักใช้เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า ใช้เป็นสื่อโฆษณาสินค้าตลอดทั้งปีบนหน้าปฏิทินปฏิทินตั้งโต๊ะเรามีฝ่ายออกแบบจัดทำต้นฉบับสำหรับงานพิมพ์ ปฏิทินตั้งโต๊ะ ที่นำเสนอนอกจากจะมีความสวยงามโดดเด่นแล้วยังมีพื้นที่สำหรับใส่โฆษณาของธุรกิจของท่านได้ผลคุ้มค่า คุ้มราคา ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบงานพิมพ์ ออกแบบโลโก้บริษัทออกแบบโลโก้สินค้า ในราคาสุดแสนถูกและรวดเร็วทันใจลูกค้าอย่างแน่นอนเมื่อลูกค้าของท่านนำปฏิทินตั้งโต๊ะไปตั้งไว้ที่โต๊ะทำงานจึงทำให้ลูกค้าตลอดจนผู้ผ่านไปมาได้มีโอกาสเห็นโฆษณาที่ปรากฎอยู่งานพิมพ์ดี รวดเร็ว ออกแบบสิ่งพิมพ์ทั่วไป เช่น ออกแบบนามบัตร ออกแบบหัวจดหมายออกแบบแผ่นพับ ปฏิทินตั้งโต๊ะ คุณภาพมาตรฐานราคาโดนใจ หากท่านกำลังสรรหาผู้ออกแบบสิ่งพิมพ์ สามารถเลือกรูปแบบปฏิทินจากเราโดยใช้ดีซายน์ หรือโลโก้ขององค์กรของท่าน เพื่อเป็นของที่ระลึกหรือของแจกในโอกาสต่างๆ หรือจัดทำต้นฉบับสิ่งพิมพ์อยู่การเลือกใช้โรงพิมพ์ก็มิใช่ดูที่เป็นโรงพิมพ์ขนาดใหญ่อย่างเดียวหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกใช้โรงพิมพ์พึงศึกษา

ปฏิทินตั้งโต๊ะ เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร อีกทั้งยังมีผู้ใช้สอยกันอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ ท่านยังสามารถเลือกรูป คุณภาพเป็นเรื่องสำคัญ  งานพิมพ์จากโรงพิมพ์แม้จะถูกเพียงเท่าไร แต่คุณภาพไม่ได้ตามที่ต้องการ ย่อมเป็นผลเสียมากกว่าผลดี โดยเฉพาะงานพิมพ์เพื่อการโฆษณา หรือเปลี่ยนโลโก้ให้เป็นรูปแบบของท่านได้อีกด้วย ท่านสามารถติดต่อสอบถามหรือปรึกษาโรงพิมพ์ของเราได้ คุณสมบัติพิเศษของปฏทินที่เพิ่มคุณค่าให้ของที่ระลึก มีผลโดยตรงต่อภาพพจน์และยอดขายของผลิตภัณฑ์ที่โฆษณา ปฏิทินตั้งโต๊ะ จะเป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งหากมีผลิตภัณฑ์ที่ดี มีแผนการตลาด ของแจกในโอกาสพิเศษของคุณ มีคุณค่า และคุ้มค่ากับการใช้งาน ปฏิทินนอกจากจะใช้แจกในช่วงเทศกาลปีใหม่แล้ว แต่สื่อสิ่งพิมพ์ไม่ได้คุณภาพ ซึ่งอาจทำให้การขายไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมาย อนึ่ง สิ่งพิมพ์อื่น ๆ แม้ไม่ใช่งานโฆษณา คุณภาพของงานพิมพ์ก็มีความสำคัญเช่นกัน ทั้งนี้สิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพย่อมสะท้อนถึงภาพพจน์ ปฏิทินตั้งโต๊ะ เป็นปฏิทินที่คนนิยมกันอยู่แล้ว ปฏิทินจากญี่ปุ่นจะทำให้สะดวก ง่ายต่อการใช้งาน ด้วยน้ำหนักที่เบา ที่ดีขององค์กร ปฏิทินตั้งโต๊ะ ความน่าเชื่อถือ ตลอดจนความเป็นสากลขององค์กร ในการคัดเลือกโรงพิมพ์จึงควรตรวจคุณภาพงานพิมพ์ของโรงพิมพ์โดยดูได้จากตัวอย่างงานที่เคยทำและรายชื่อลูกค้าของโรงพิมพ์ และสามารถใช้วางรูปภาพ ใช้งานอื่นๆได้อีก ยังเป็นสื่อโฆษณาที่คุ้มค่า ที่คุณและบริษัทของคุณ สามารถนำไปแจก หรือเป็นของที่ระลึกได้ ปฏิทินแขวนผนัง ท่านสามารถดูตัวอย่างงานพิมพ์ได้จากเว็บของโรงพิมพ์ หรือจะเรียกให้ตัวแทนฝ่ายขายนำตัวอย่างงานพิมพ์ไปเสนอก็ได้ นอกจาก ปฏิทินตั้งโต๊ะ จะสามารถตั้งโต๊ะแล้วยังสามารถปรับเป็นแบบแขวนผนัง หรือการนำไปใช้ตกแต่งห้อง ใช้งานอื่นๆ ต่อได้ การบริการเป็นเรื่องหนึ่งที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับขนาดของโรงพิมพ์ โรงพิมพ์ที่รับแต่งานพิมพ์ที่มีปริมาณพิมพ์สูงอาจจะให้ความใส่ใจในงานพิมพ์เล็กไม่ดีเท่าที่ควร

ปฏิทินตั้งโต๊ะ การส่งมอบงานพิมพ์เป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีความจำเป็นต้องใช้สิ่งพิมพ์เมื่อถึงกำหนดเวลา หรือโรงพิมพ์ที่มีงานประจำอยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้นโรงพิมพ์จำต้องเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้าในเรื่องการส่งมอบนอกเหนือจากเรื่องคุณภาพของงานพิมพ์ อาจจะให้ความสนใจในงานพิมพ์หลักก่อนงานพิมพ์อื่น ๆ เราถือเรื่องการส่งมอบเป็นเรื่องสำคัญและมีมุ่งมั่นที่จะดำเนินการส่งงานพิมพ์ให้ได้ตามกำหนดที่ได้นัดหมายกับลูกค้า สำหรับโรงพิมพ์เราถือเป็นปรัชญาของโรงพิมพ์ในการให้บริการและการใส่ใจในลูกค้าตั้งแต่การรับงานพิมพ์ โรงพิมพ์ของเรายังมี ปฏิทินตั้งโต๊ะ เครือข่ายและพันธมิตรที่สามารถพึ่งพากันในยามที่จำเป็น หรือรองรับงานที่มีปริมาณสูงมาก ๆ การประสานงานช่วงจัดทำต้นฉบับงานพิมพ์ การรายงานความคืบหน้าของงานพิมพ์และปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ทางโรงพิมพ์ได้จัดฝ่ายขาย ฝ่ายประสานงานขาย ลูกค้าโดยทั่วไปจะคำนึงถึงเรื่องราคาเป็นปัจจัยแรก แต่ถ้าหากวิเคราะห์หลักการตั้งราคาของโรงพิมพ์จะพบว่า และฝ่ายประสานงานผลิตไว้ให้บริการแก่ลูกค้าของเรา ปฏิทินตั้งโต๊ะ ราคาของงานพิมพ์เริ่มคำนวณจากค่ากระดาษที่ใช้ ค่าทำแม่พิมพ์หรือเพลท ค่าพิมพ์ ค่าใช้จ่ายย่อย ๆ เรารำลึกเสมอที่จะจัดทำราคาค่าพิมพ์ให้แข่งขันได้ ในขบวนการหลังการพิมพ์ วัสดุต่าง ๆ ทั้งกระดาษและหมึกต้องผ่านเกณฑ์คุณภาพที่กำหนดไว้ ส่วนค่าพิมพ์ ค่าแรงงานก็ต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ใกล้เคียงกับค่าพิมพ์และค่าแรงที่คิดกันในท้องตลาด เช่นค่าเคลือบผิว ค่าเก็บเล่มและเข้าเล่ม ค่าปั๊มขึ้นรูป ซึ่งพร้อมที่จะรับการติดต่อสอบถามจากท่าน เมื่อได้ค่าใช้จ่าย ปฏิทินตั้งโต๊ะ ทั้งหมดจึงบวกกำไรอีกเล็กน้อย เมื่อมีการแข่งขันระหว่างโรงพิมพ์ พร้อมบริการครบครันปฏิทินตั้งโต๊ะจึงเป็นสื่อโฆษณาอย่างดีช่วยประชาสัมพันธ์บริษัทห้างร้านของท่านได้ตลอดทั้งปี คิดเป็นค่าใช้จ่ายต่อวันที่ถูกแสนถูก จึงถือว่ามีความคุ้มค่าเป็นอย่างมาก หรือแม้กระทั่งออกแบบบรรจุภัณฑ์ออกแบบกระดาษต่าง ๆ

นอกจากนั้น ปฏิทินตั้งโต๊ะ เรายังมีทั้งทีมกราฟฟิกดีไซน์มืออาชีพที่สามารถออกแบบได้ทุกแนว ปฏิทินสำเร็จรูปหลายแบบให้ท่านเลือกสั่งได้ในราคาสุดประหยัด ปฏิทินแบบตั้งโต๊ะเป็นปฏิทินแบบที่แพร่หลายที่สุด มีขนาดกะทัดรัด สามารถดูข้อมูล และบันทึกข้อความได้สะดวก เนื่องด้วยเรามีโรงพิมพ์ของเราเอง เราจึงมีประสบการณ์ในการออกแบบสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  เหมาะสำหรับพิมพ์แจกลูกค้า หรือเพื่อนร่วมงาน นับเป็นของฝากที่มีประโยชน์มาก แต่ละแบบมีความหมายพิมพ์สี่สีสดใส มีพื้นที่ให้ลงโฆษณาตามที่ท่านต้องการ ปฏิทินตั้งโต๊ะ ให้สอดรับการขบวนการผลิตสิ่งพิมพ์  และนำความรู้ความเข้าใจเหล่านี้มาใช้เป็นประโยชน์ในการออกแบบสิ่งพิมพ์ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างไร้ปัญหา อีกทั้งหลีกเลี่ยงการออกแบบสิ่งพิมพ์ที่จะสร้างปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในขบวนการผลิตด้วย ทางเรารับรองว่าจะไม่ทำให้คุณผิดหวังกับผลงานปฏิทินของเรา เหมาะสำหรับเป็นของขวัญ ของชำร่วย ของแจกในช่วงปีใหม่ ปฏิทินตั้งโต๊ะ การออกแบบสิ่งพิมพ์ที่โรงพิมพ์ของเรานั้น ทีมงานของเรามิได้คำนึงถึงความสวยงามเพียงอย่างเดียว

งานพาร์ทไทม์ เสาร์ อาทิตย์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์…!!!

งานพาร์ทไทม์ เสาร์ อาทิตย์ (Part time) คือ การทำงานในรูปแบบที่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้เกิดเป็นรายได้เสริม ยิ่งในยุคปัจจุบัน ทั้งนักเรียน นักศึกษา ก็หันมาใช้เวลาว่าง เพิ่มเงินในกระเป๋ากันไม่น้อย การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในรูปรายได้ เป็นการสร้างนิสัยการทำงานที่ดี รู้จักบริหารเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด แทนที่จะปล่อยชีวิตให้ผ่านไปวันๆ กับเรื่องไร้สาระ เพราะในแต่ละวัน เรามีเวลาอย่างน้อย 8 ชม. ซึ่งเรามักจะปล่อยเวลาทิ้งไปอย่างน่าเสียดาย  เราสามารถหางานพิเศษ หรือจะเป็นแค่งานพาร์ทไทม์ เสาร์ อาทิตย์ เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่ง  ในยุคไอที มีงานพาร์ทไทม์ เสาร์ อาทิตย์ ทางอินเตอร์เน็ตเกิดขึ้นมากมาย สามารถรับมาทำที่บ้าน กำหนดเวลาทำงานเองได้ ทำให้มีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้น เพราะหลังจากที่จัดการกับชีวิตประจำวันเสร็จสิ้นแล้ว เวลาที่เหลือ นอกจากพักผ่อนตามสมควรแล้ว ยังสามารถจัดสรรเวลาไปทำงานพาสทามได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย

วันนี้เรามาแนะนำสถานที่ทำงานสำหรับผู้ที่ต้องการหางานพาร์ทไทม์ เสาร์ อาทิตย์ ในการประกอบอาชีพกัน

  1. บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงาน งานพาร์ทไทม์ เสาร์ อาทิตย์ ประจำ BaNANA Outlet สาขาซีคอน ศรีนครินทร์

รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ : แนะนำสินค้าให้ลูกค้า – ให้การบริการลูกค้า – ทำงานวัน เสาร์อาทิตย์ – เข้างาน 10.00-21.00 น.

อัตรา/ เงินเดือน : 2 อัตรา เงินเดือน ตามตกลง                                                                                         

ติดต่อ – สอบถาม : บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) 549/1 ถนนสรรพาวุธ (สี่แยกบางนา) แขวง บางนาใต้ เขต บางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โทร : 020177777ต่อ7209,7211,7212,7210,7208 อัพเดทเมื่อวันที่ 06/12/2561

2.บริษัท การแพทย์สยาม จำกัด (โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล โชคชัย4) รับสมัครพนักงาน งานพาร์ทไทม์ เสาร์ อาทิตย์/เภสัชกร Full time /Part time เสาร์-อาทิตย์

รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ : ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ รับผิดชอบการให้บริการงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลให้แก่ผู้มารับบริการ ผู้ป่วยและทีมรักษา รวมถึงให้ข้อมูล ความรู้ และคำแนะนำเรื่องยา แก่ผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์ อย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐาน นโยบายและวัตถุประสงค์ของโรงพยาบาล ภายใต้มาตรฐานวิชาชีพ , HA. , JCI. และกฎหมาย/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

อัตรา/ เงินเดือน : 1 อัตรา เงินเดือน ตามตกลง 

ติดต่อ – สอบถาม : บริษัท การแพทย์สยาม จำกัด (โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล โชคชัย4) เลขที่ 1 ถ.โชคชัย 4 แขวง/เขตลาดพร้าว กทม 10230 โทร : แผนกทรัพยากรบุคคลสมัคร ต่อ 1730-1733 อัพเดทเมื่อวันที่ 08/12/2561

3.บริษัท สำนักพิมพ์ วัฒนาพานิช จำกัด รับสมัครพนักงาน งานพาร์ทไทม์ เสาร์ อาทิตย์/พนักงานคีย์ข้อมูล(Part-time)

รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ : ทำงานจันทร์-เสาร์ 8.00น. – 17.00น.อายุ 18 ปีขึ้นไปปฏิบัติงาน ณ บริษัทในเครือสำนักพิมพ์วัฒนาพานิช ( เสาชิงช้า )พิมพ์ดีดเร็วค่าตอบแทน 325 บาท/วัน สนใจร่วมงานกับเรา

อัตรา/ เงินเดือน : หลาย อัตรา เงินเดือน ไม่ระบุ               

ติดต่อ – สอบถาม : บริษัท สำนักพิมพ์ วัฒนาพานิช จำกัด 63/29 หมู่ที่ 1 ซอยอัศวพิเชษฐ์ ถนนบรมราชชนนี แขวง บางระมาด เขต ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 โทร : 0-2222-4772 ต่อ 261, 08-1754-5312(ส่วนงานสรรหาฯ) อัพเดทเมื่อวันที่ 08/12/2561

โรงพิมพ์คุณภาพรับผลิต ปฏิทินนามบัตร ที่บ่งบอกความเป็นตัวคุณ

ปฏิทินนามบัตร นามบัตรนั้นทำง่ายใครๆ ก็ทำได้ พิมพ์ได้คมชัดและสวยงามที่สุด เหมาะสำหรับงานพิมพ์สอดสี จำนวนน้อย ซึ่งทำให้สามารถจัดทำปฏิทินพกหรือปฏิทินตั้งโต๊ะจำนวนน้อย เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก สำหรับบริษัท หรือองค์กรต่างๆ  การออกแบบนามบัตรที่ดีนั้นจะช่วย บ่งบอกความเป็นตัวตนขององค์กรของท่าน นอกจากนามบัตรจะเป็นตัวบ่งบอกความเป็นตัวตนแล้ว ยังช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ หากแต่ว่าสิ่งสำคัญของนามบัตรคือการมั่นใจว่านามบัตรที่เราให้ผู้อื่นไปนั่นสร้างคุณค่าให้กับตัวเรา เพราะถ้านามบัตรไม่สามารถเพิ่มมูลค่าในตัวเราได้แล้ว เป็นสื่อกลางในการแนะนำตัวสำหรับคนที่เพิ่งรู้จักกันเป็นครั้งแรกยังจำเป็นอยู่หรือไม่ เมื่อทุกอย่างรอบตัวกลายเป็นดิจิตอลไปหมด ปฏิทินนามบัตร ไม่ว่าคำตอบในใจคุณจะเป็นอย่างไร ก็คงจะไม่มีเหตุผลใดที่เราควรจะเสียเงินเพื่อไปทำนามบัตร สำหรับผู้เริ่มต้นทำธุรกิจแล้วนั้น ควรจะใช้เวลาเพื่อที่จะทำนามบัตรให้เป็นที่น่าประทับใจและน่าจดจำสำหรับผู้ที่ได้รับนามบัตร อาจจะนานหน่อยแต่นั่นก็คุ้มค่ากับเวลาที่เราเสียไปแน่นอน สิ่งที่สะท้อนความเป็นคุณได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นส่วนบุคคล เราขอยืนยัน คุณสามารถทำตามหลักจิตวิทยาในการทำนามบัตรได้ไม่ยาก หรือภาพรวมองค์กรทั้งหมด และนามบัตรยังเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ทุกคนนิยมใช้มากที่สุดอีกช่องทางหนึ่ง บทความคงจะไม่ได้บอกคุณเป็นลิสต์สื่งที่คุณต้องทำ ปฏิทินนามบัตร แต่คุณควรตัดสินใจเองว่าจะใช้วิธีการหรือแนวทางไหน ฟอนต์ หรือ ชุดแบบตัวอักษร เพราะถ้าคุณมีนามบัตรที่ดี เหมาะสม หรือถ่ายทอดความเป็นคุณได้ ก็จะช่วยสร้างความประทับใจให้แก่ผู้รับหรือพันธมิตรทางธุรกิจได้อีกด้วย

ดังนั้น ปฏิทินนามบัตร นามบัตรที่ดีจึงต้องมีความชัดเจน การเลือกฟอนต์สำหรับการทำนามบัตรนั้นก็ควรจะมีความเป็นทางการมากกว่าฟอนต์อย่าง ฟอนต์ที่นิยมใช้มากที่สุดคงหนีไม่พ้น และสามารถเป็นตัวแทนขององค์กร เพื่อช่วยสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ และด่านหน้าในการเริ่มต้นธุรกิจ โดยปกติแล้วนั้นมักจะถูกใช้ในหัวข้อเรื่องหรือชื่อเรื่อง แต่มักจะถูกใช้ในเนื้อเรื่องซึ่งไม่ต้องการการเน้นเป็นพิเศษ สิ่งสำคัญที่สุดคือการที่คุณจะไม่ใช้ฟอนต์ที่ต่างกันในนามบัตรใบเดียวกัน ถึงแม้ว่าจะขนาดเท่ากันเราก็ไม่แนะนำให้คุณทำอย่างนั้น เน้นความเรียบง่าย ความเรียบง่ายถือเป็นปัจจัยสำคัญที่นามบัตรควรจะมี เพราะจะสร้างความไม่กลมเกลือนของตัวอักษรในกระดาษแผ่นเล็กใบเดียว ปฏิทินนามบัตร อีกทั้งช่องว่างระหว่างตัวคำก็มีความสำคัญมากเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นตัวอักษร ขนาด และรูปแบบ ถ้าคุณอยู่ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเงิน การมีช่องว่างที่พอดีในประโยคจะทำให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายกว่าการไม่มีเว้นวรรคเลย ฟอนต์แต่ละประเภทสามารถเปลี่ยนความรู้สึกของผู้อ่านได้อย่างมาก หรือการเป็นทีปรึกษา ควรหลีกเลี่ยงการใช้นามบัตรที่มีสีสันสดใส ควรเลือกใช้พื้นหลังที่มีสีสว่าง เช่น สีขาว สีครีม หรือสีเบจ เพราะโทนสีเหล่านี้จะแสดงถึงความเป็นมืออาชีพ และง่ายต่อการอ่าน ถ้าคุณต้องการให้แบรนด์หรือตัวคุณบ่งบอกถึงความสนุกสนาน, กระตือรือล้น หรือกระฉับกระเฉงนั้น ปฏิทินนามบัตร การใช้ นั้นคงไม่สามารถบอกกล่าวถึงตัวคุณได้ดีเท่าที่ควร แต่ถ้าคุณอยู่ในธุรกิจที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ ศิลปิน นักออกแบบ ฯลฯ การเลือกใช้สีสดใสจะตอบโจทย์มากกว่าสีเข้มๆ เพราะโทนสีสดใสจะแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ในตัวคุณ ก่อนที่คุณจะเลือกฟอนต์ คุณจึงควรพยายามลองทายอารมฌ์จากการดูตัวอักษรนั้นๆ ก่อน

ปฏิทินนามบัตร ถ้าคุณไม่สามารถบอกได้นั่นแสดงว่าฟอนต์ที่คุณพยายามจะสื่อยังไม่สามารถสื่อได้ดีเท่าที่ควร และอย่าลืมว่า ก่อนสั่งพิมพ์นามบัตรของคุณ ฟอนต์ของตัวอักษรนั้นต้องถูกตั้งค่าให้เป็นเส้นเวคเตอร์เสียก่อน พิ้นที่สีขาว หากองค์กรของคุณต้องติดต่อ หรือทำธุรกิจกับต่างประเทศ การใช้ภาษาไทยอย่างเดียวอาจไม่เกิดประโยชน์ ในส่วนด้านหลังนามบัตร คุณควรเพิ่มข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษลงไปด้วย หรือจะเป็นภาษาของประเทศนั้นๆ ก็ได้ เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงานต่อไป การมีพื้นที่สีขาวทำให้ผู้อ่านอ่านได้ง่ายขึ้นและเข้าใจได้ง่ายขึ้น อย่าใช้วัสดุที่ไม่มีคุณภาพ การใช้กระดาษบางและราคาถูกในการทำนามบัตร ปฏิทินนามบัตร อาจทำให้ผู้รับรู้สึกสงสัยเกี่ยวคุณภาพงานบริการของคุณ ซึ่งคุณไม่จำเป็นต้องใช้นักออกแบบมืออาชีพก็ได้ ขอแค่เลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพก็เพียงพอแล้ว หากคุณเหลือพื้นที่สีขาวไว้ บางทีคุณก็ไม่จำเป็นต้องใส่ข้อมูลที่เยอะมากเกินไปลงไปในนั้นเพราะนั่นจะทำให้ข้อความของคุณอ่านได้ยากมากขึ้นกว่าเดิม อีกทั้งข้อดีคือการที่คุณสามารถเน้นข้อความหรือข้อมูลในนามบัตรได้มากขึ้นเพราะว่ามีพื้นที่สีขาวในกระดาษอยู่ ตัวเลือกของสี แต่ละสีนั้นให้ความหมายและความรู้สึกแก่ผู้อ่านไม่เหมือนกัน อย่าใช้ภาพตัดแปะเด็ดขาด ถ้าคุณทำอาชีพอิสระ เป็นฟรีแลนซ์ และไม่มีโลโก้บริษัท แต่ต้องการใส่ภาพต่างๆ ลงไป แต่คุณยังไม่มั่นใจในฝึมือการออกแบบ ปฏิทินนามบัตร คุณสามารถใช้บริการจากมืออาชีพมาช่วยได้ เพื่อช่วยให้นามบัตรดูมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น หรืออีกทางเลือกหนึ่งคือ คุณแค่ใส่ข้อมูลที่จำเป็นลงไปเท่านั้น ดังนั้นก่อนที่คุณจะเลือกสีในทำนามบัตร คุณควรจะเลือกสีที่บ่งบอกถึงตัวตนหรือบริษัทของคุณ ดังเช่นตัวอย่างข้างล่าง รูปร่างของนามบัตรนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วคงหนีไม่พ้นสีเหลี่ยมพื้นผ้า อย่าเก็บนามบัตรที่ไม่ใช้แล้ว ถ้าคุณเปลี่ยนงาน หรือเปลี่ยนตำแหน่ง นามบัตรก็ต้องเปลี่ยนไปด้วย

ปฏิทินนามบัตร ถ้าเป็นอย่างนั้นเพื่อป้องกันการใช้นามบัตรผิด คุณก็ไม่ควรพบนามบัตรที่ไม่ใช้แล้วไว้กับตัว เหตุผลคงเป็นเพราะผู้ที่ได้รับสามารถเก็บเข้ากระเป๋าตังค์ได้อย่างง่ายดายซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้ว หากแต่เพียงว่าบางธุรกิจ การทำรูปแบบหรือรูปร่างที่ต่างไปคงเป็นผลดีกว่า อย่างเช่น ร้านที่ขายคัพเค้ก ถ้าใช้นามบัตรสีเหลี่ยมพื้นผ้าคงจะไม่น่าตื่นเต้นเท่าที่ควร คุณอาจคิดว่า การเจรจาทางธุรกิจในยุคปัจจุบัน สามารถคุยกันผ่านโทรศัพท์ หรือโซเชียลมีเดีย ได้หมดแล้ว แต่จริงๆ แล้วในกรณีที่เราไม่รู้จักอีกฝ่ายแบบสนิทสนม การพูดคุยกันผ่านทางโซเชียลมีเดียนั้นเป็นเพียงแค่ขั้นตอนแรกของการติดต่อเท่านั้น หากว่าคุณลองเปลี่ยนจากสี่เหลี่ยมเป็นทรงคัพเค้ก ปฏิทินนามบัตร นั่นก็คงจะเป็นที่น่าจดจำมากกว่าปกติ หลักจิตวิทยาของรูปร่างของสิ่งของกล่าวไว้ว่า และเป็นเพียงการรู้จักกันแบบไม่เป็นทางการ ความสัมพันธ์ทางการค้า การลงทุน จะเริ่มเกิดขึ้นได้จริงๆ ก็ต่อเมื่อคุณได้เจราจาธุรกิจกันต่อหน้า สบตากัน วัตถุหรือสิ่งของอะไรก็ตามที่เป็นวงกลมนั้นจะสื่อถึงความรู้สึกด้านบวกเช่น มิตรภาพความเป็นเพื่อน, ความสามัคคี หรือ ความรัก ดูกริยาท่าทางของคู่สนทนา และท้ายสุดควรจบลงด้วยขั้นตอนสำคัญ คือการแลกนามบัตร โดย ปฏิทินนามบัตร ในนามบัตรจะมีข้อมูลที่ทำให้เราติดต่อกับอีกฝ่ายได้ง่ายขึ้น ส่วนสี่เหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้านั้นบ่งบอกถึงความมั่นคง, ความแข็งแกร่ง, ความเป็นมืออาชีพ และ ความมีประสิทธิภาพ

หน้าที่ที่ควรทำในการเป็นพนักงานขาย บัตรเครดิตและสินเชื่อ

ปัจจุบันมนุษย์เงินเดือนแทบทุกคนล้วนต้องมีบัตรเครดิตกันคนละใบ    เป็นอย่างต่ำ  บางคนไม่อยากมีแต่สุดท้ายก็หลีกหนีไม่ได้ อาจเพราะเพื่อนหรือญาติพี่น้องของเราเป็นพนักงานขาย บัตรเครดิตและสินเชื่อ ดังนั้นอย่างน้อยๆ ก็ต้องช่วยกันทำคนละใบ หรืออาจจะเป็นเพราะมีของแถมจูงใจที่ดีจนเราอยากได้จึงจำเป็นต้องทำบัตรเครดิต  ดังนั้น ก่อนที่เราจะเริ่มสมัครบัตรเครดิตหรือสินเชื่อชนิดไหน เราควรหาข้อมูลหรือฟังคำแนะนำจากพนักงานขาย

พนักงานขาย บัตรเครดิตและสินเชื่อ เป็นตำแหน่งหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะมีโอกาสในการได้เงินจากค่าคอมมิชชันเป็นจำนวนมาก มีโอกาสในการเติบโตและมีคอนเนคชันมากมายที่ได้จากการขาย เนื่องจากเป็นแผนกหาเงินเข้าบริษัท ต้องพบปะผู้คนจำนวนมาก คนที่สนใจด้านงานขายจึงไม่ต้องกลัวตกงานเลย เพราะเป็นตำแหน่งที่ทุกบริษัทต้องการ

หน้าที่ที่พนักงานขายพึงปฏิบัติ

  1. พนักงานขาย บัตรเครดิตและสินเชื่อควรแนะนำการเลือกว่า เวลาใดเราจะเลือกใช้สินเชื่อบุคคล  เวลาใดเราจะใช้บัตรเครดิต เราต้องพิจารณาจากเหตุการณ์ที่ว่าเรานั้นมีค่าใช้จ่ายที่จำเป็นนี้เพียงครั้งเดียวหรือนานๆครั้ง แบบนี้เราควรเลือกสินเชื่อบุคคลจะได้เปรียบกว่าการเป็นหนี้บัตรบัตรเครดิต ถึงแม้ว่าอัตราดอกเบี้ยจะสูงกว่าก็ตาม คือเราจะกำหนดจำนวนเงินการชำระเงินรายเดือนและระยะเวลาชำระคืนเงินได้ จะทำให้เราเห็นอนาคตข้างหน้าได้ว่าเราจะหมดหนี้ตอนไหน แต่ถ้าเป็นการชำระขั้นต่ำกับบัตรเครดิตนั้นอาจจะทำให้เราติดอยู่กับหนี้ที่วนเวียนกลับไปกลับมา หากำหนดเวลาที่จะหมดหนี้สินนี้ได้ยาก ส่วนการเลือกสินเชื่อบัตรเครดิต พนักงานขาย บัตรเครดิตและสินเชื่อควรแนะนำว่า ลูกค้าควรคำนวณแล้วว่ามีค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนไม่มาก หรือสามารถจ่ายได้ครบถ้วนในเวลาอันสั้นอยู่แล้วซึ่งมันคือการวางแผนเอาไว้แล้วว่ารายได้ที่คงเหลือจากค่าใช้จ่ายๆ นั้นเหลือพอที่จะจ่ายค่าบัตรเครดิตได้เต็มยอดตามที่ใช้ ถ้าเราสามารถวางแผนได้เช่นนั้นบัตรเครดิตก็จะถือว่าให้ประโยชน์แก่ลูกค้าอย่างมาก
  2. พนักงานขาย บัตรเครดิตและสินเชื่อต้องรู้จักคู่แข่ง นอกจากข้อมูลความรู้ทั่วไปที่เราต้องศึกษาเกี่ยวกับสินเชื่อแล้ว พนักงานขายที่ดีต้องศึกษาข้อมูลของคู่แข่งอยู่เสมอ คู่แข่งมีใครบ้าง คุณสมบัติของคู่แข่ง คู่แข่งมีการพัฒนาไปอย่างไร ข้อด้อยของคู่แข่งและข้อได้เปรียบของเรามีอะไร การบริการของคู่แข่งมีข้อได้เปรียบเราหรือไม่
  3. รู้จักการส่งเสริมการขาย พนักงานขาย บัตรเครดิตและสินเชื่อควรศึกษาข้อมูลเพื่อให้คำแนะนำที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า ซึ่งข้อมูลในความหมายนี้ หมายรวมถึงข้อมูลด้านต่างๆ ที่อาจจะไม่เกี่ยวข้องโดยตรง แต่ส่งผลกระทบโดยอ้อมกับการตัดสินใจของลูกค้า สิ่งสำคัญคือต้องแนะนำประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับเป็นสำคัญ เพราะจะทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเรายืนอยู่ฝั่งเดียวกับเขาและไว้ใจเราอย่างเต็มที่ ซึ่งจะทำให้เกิดความประทับใจต่อลูกค้าได้มากขึ้น
  4. พนักงานขาย บัตรเครดิตและสินเชื่อนอกจากจะมีหน้าที่ในการขายและแนะนำผลประโยชน์แล้ว ยังต้องแนะนำเรื่องอื่นๆ เช่น เอกสาร โดยแนะนำว่าให้เตรียมเอกสารการสมัครให้พร้อม สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง สำเนาสลิปเงินเดือน 6 เดือน รายการเดินบัญชีธนาคาร(Statement)  6 เดือน ใบรับรองเงินเดือนที่ออกโดยบริษัทพร้อมตราประทับ  สำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อใช้ในการสมัครบัตรเครดิตและสินเชื่อ
  5. การเป็นพนักงานขาย บัตรเครดิตและสินเชื่อจะต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา ต้องมีความกระตือรือร้นในการขายตลอดเวลาและรู้จักควบคุมอารมณ์และจิตใจให้ได้ เพราะแต่ละวันคุณต้องเจอลูกค้าต่าง ๆ มากมาย บางครั้งต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์การขาย หากไม่มีความคิดสร้างสรรค์ คุณคงไม่สามารถหากลยุทธ์ต่าง ๆ มาขายสินค้าได้แน่ ๆ
  6. ฝึกฝนบุคลิกภาพของตนเอง พนักงานขาย บัตรเครดิตและสินเชื่อ ควรมีบุคลิกภาพที่คนอยากเข้าหา นั่นคือ บุคลิกของคนที่อยู่ด้วยแล้วรู้สึกสบายใจ ไม่สร้างความอึดอัด หรือความลำบากใจให้กับคนอื่น ๆ เพราะอาชีพคุณเป็นอาชีพที่ต้องเจอคนเป็นหลัก ความประทับใจแรกของลูกค้าที่มีต่อคุณเป็นสิ่งสำคัญ หากลูกค้ารู้สึกว่าคุณไม่จริงใจหรือไม่น่าไว้ใจตั้งแต่แรกพบ  ก็เป็นการยากที่คุณจะสามารถปิดการขายได้
  7. ก่อนที่จะทำงานให้ดีและประสบความสำเร็จได้ พนักงานขาย บัตรเครดิตและสินเชื่อ ควรมีทัศนคติที่ดีต่องานขายสินค้าและลูกค้า การมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพที่คุณทำ ถือเป็นพื้นฐานสำคัญของทุกอาชีพ ซึ่งงานขายนั้นถือว่าเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความอดทนและใจรักสูงถึงจะทำยอดได้ตามเป้า
  8. ทำงานอย่างทุ่มเท เพราะงานขายเป็นงานที่ต้องใช้ความสามารถของตัวคุณเองล้วน ๆ คุณอาจต้องทำงานตลอดเวลา ช่วยเหลือลูกค้าแม้จะเป็นนอกเวลางาน ทำตัวให้ลูกค้าเข้าถึงได้ง่ายหากต้อกงารข้อมูล เพราะฉะนั้นจะสามารถทำยอดได้ถึงเป้าหรือไม่จึงขึ้นอยู่กับความขยันหรือความทุ่มเทของคุณเองด้วย