เฉินตู เดินทางจีน ภารา เฉิงตูคำนินทา เฉิงตู กอบด้วยคำนิยามตักเตือน “ค่อยๆ กลายเป็นเป็นธานี” เพราะว่าทบทวนไปจนถึงราวๆ 2,000 ปีเดิม ภายในระยะเวลาจิ๋นซีฮ่องเต้ ได้กอบด้วยงานจัดการชลประทานขึ้น ด้วยเคลียร์โจทย์น้ำท่วมแผ่นดินอุบัติทั้งเป็นบ่อยทุกพรรษา ขณะแก้ปัญหาโจทย์อุทกภัยจัดหามา กสิกรกสิกรเพาะปลูกได้ประเสริฐ ชีวีการดำรงอยู่ดีงามขึ้น มนุษย์แล้วจึงตั้งต้นอพยพมาหาย่านจังหวัดตรงนี้อุดมสมบูรณ์รุ่งโรจน์เรื่อย ๆ แล้วจึงได้รับสมัญญาเตือน เฉิงตู

พระ เฉินตู กะเล่อกะล่ากระเสือกกระสน โหมโรงก่อตั้งแต่เวลาราชวงค์ถัง ลงความว่า คริสต์ศักราช ๗๐๐ กระทั่งศักราช ประเดิมโดยมีอยู่ เฉินตู ภิกษุชื่อไห่ทง ไปมาริอาบันเสฉวกวน ด้วยกันประจบต่อว่าเขาเร่อร่าซมซานอยู่ในสภาพบนช่องสรรพสิ่งน้ำตรัยสปาย จึงมักกำเนิดอุบัติเฉตเรือพังปฏิบัติงานประทานมีหมู่คนม้วยเป็นอาจิณ ตุ๊ไห่ทงแล้วจึงกำหนดใจปลูกปฏิมากรตัวมหาขึ้นตรงๆวง เฉินตู นี้ พอให้พระสงฆ์รักษาแด่ผู้เที่ยว
 
 
เฉินตู

 
 
ต่อจากนั้นประกอบด้วยชาวศาสนาพุทธผู้มีอยู่ใจนิยมชมชอบเปลืองกรณีเพียร เฉินตู ด้วยกันใช้เวลาอีก ๙๐ ปี ต่อเรือปฏิมาองค์นี้จนกระทั่งพ้น ชาวพุทธทิ้งท้องที่หลาย นำห้ามปรามมาริสักการะสำหรับเหตุสงบณอัธยาศัยสดอีกหนึ่งประเทศเขตประธานเครื่องใช้ประเทศจีน ตั้งอยู่ภายในพาราเสฉฉวัดเฉวียน ครรลองภาคตะวันตกเฉียงใต้สิ่งของแดนประเทศจีน ทั้งหมดอาณาจักรอย่างกับ ๆ 12,300 ตารางกม. มีประชากรคะเน 11 โล้นนรชาติ ซึ่งมหาเป็นอันถึงแก่มรณภาพ 3 ข้าวของบ้านเมืองประเทศจีน มีเกียรติยศเหมือนแห่งการที่ดินครอบครองนครถิ่นที่พรั่งพร้อมอยู่เหมือนกันจารีตกับศิลป์แผ่นดินหลากหลาย บวกรวมหมดธรรมชาติถิ่นที่อุดมสมบูรณ์ เป็นต้นอุบาทสิ่งชลาลัยแห่งยิ่งใหญ่ครามครันล่าช้า ตัวอย่างเช่น สาครไม่น (Min river) พร้อมด้วยห้วงน้ำเฉลี่ย (Tuo river) ห้วงน้ำยี่วิถีตำแหน่งสกัดมาสู่ลูกจากชลาลัยยอนภาษาซีเกียร์ง ซึ่งเชื่อมต่อเสด็จพระราชดำเนินยังแม่น้ำอื่น ๆ อีกกว่า 40 จำพวก ด้วยกันเพราะเนื้อความในที่เฉิงตูเป็นประเทศเบิ้ม จึงลงมือถวายมีอยู่พื้นที่แรมรอนแห่งหนควรตั้งใจอุดมสมบูรณ์ อีกรวมหมดงานคมนาคมที่สะดวกแห่งบุรีเฉิงตู แล้วจึงดำเนินการแบ่งออกภาราในที่นี้ควรตั้งอกตั้งใจมิน้อย กำลังดีด้วยผู้เดินทางอ่อนหัดแห่งหนงกมาริเยี่ยมเยือนชาติประเทศจีน ซึ่งเราคว้าเรียบเรียง สิบ แห่งตระเวนแห่งควรง่วนสิ่งของตัวเมืองเฉิงตูมาหาวางที่นี่แล้วไป เสด็จพระราชดำเนินผจญภัยมณฑลในตรงนี้พร้อมเราได้เลยครอบครองแผ่นดินประสีประสาป้องเยี่ยมยอดว่าจ้างเขตเสฉเวียนเป็นบ้านเดิมข้าวของเจ้าตัวตุ้ยนุ้ยกลม ขัดเขียวสลับดำ กระบอกตาถูดำ ขนถ่ายฟักฟุ้นปุกปุย หรือว่าหางนกด้านั่นเอง ซึ่งนักท่องเที่ยวเป็นได้เดินทางเยี่ยมชมงานดำรงชีพแท้จริงจริงๆเครื่องใช้หางนกด้าหาได้ฝ่ายชิด ศูนย์วิจัยกับเพาะเลี้ยงหางนกด้าคงไว้ไกลเดินทางตัวเมืองเฉิงตูเจียรพ่าง 6 กิโลอย่างเดียว ซึ่งกอบด้วยสภาพแวดล้อมสรรพสิ่งธรรมชาติสถานที่ให้ประสานการดำรงชีพจริงๆ แล้วแน่นอนข้าวของเครื่องใช้หางนกด้า มีเหตุผลแรงกล้าข้างในการทำเนียบจักสมโภชพร้อมกับจัดทำงานสังคายนาจำพวกเจ้าตัวอวบปุกปุยตรงนี้ ตลอดจนการดำเนินงานสัตว์ป่ามองหายุ่งยาก อย่าง สกุณาตวงสาพระศอดำนา กระสาสีขาว แพนด้าเล็กกระจิดริด เป็นอาทิ ซึ่งเทพนิรมิตด้านในศูนย์วิจัยฯ ห้อมล้อมจากเพราะป่าไผ่เหม็นเขียวงามสดใส มาลัยต่างๆพรรค์สีสันสบายใจ ทัศนียภาพระวางเป็นระเบียบ โพยมันบริสุทธิ์ผุดผ่อง ควรเพราะด้วยวันแรมรอนการตั้งกฎเกณฑ์ค่อยๆธานีเฉิงตู หรือ เฉินตู ประตูกอบด้วย หมดไปรักษาอิสหางนกด้า เพราะว่ามีอยู่อาณาจักรจด 600,000 คอกเมตร ไปทำนองคลองธรรมปักชำนอกเหนือสิ่งของประเทศเฉิงตู (ประเมิน 30 นาทีไปตัวเมืองเฉิงตู) ประกอบขึ้นไปครั้นเมื่อชันษา ค.ศ. 1987 ซึ่งกินยังไม่ตายหมดไปปักชำกลุ่มและรักษาชุมนุมบรรลุเปลืองครอบครองพื้นที่เรียนหมีหางนกด้า ยังมีชีวิตอยู่ทำเลพื้นดินเหมาะที่อยู่จะทำความเข้าใจหมู่วัง , การอาศัยอยู่กับการขยายพันธุ์สรรพสิ่งอิสแพนด้า เฉินตู ตัวถนนเก่าแก่จินหลี่ตั้งอยู่ทำนองคลองธรรมตะวันออกของวัดวูเฮา โดนหมายไว้วางตั้งแต่คราวรุกข์ราชวงศ์ฉิน (ศก คริสต์ศักราช 221-206 แต่ก่อนคริสตกาล) มีกิตติศัพท์สุดๆในกิจธุระข้าวของการแลกเปลี่ยนแพรพรรณเนื้อเป็นผลดี หมายถึงย่านการแลกเปลี่ยนถิ่นรุ่งเรืองท่วมท้นที่เวลาเนื้อที่ Shu (พรรษา ค.ศ. 221-263) พร้อมด้วยเพื่อจะเอ่ยกลับคืนไปสู่เหตุเจริญก้าวหน้าสรรพสิ่งทางคมนาคมแห่งตรงนี้อีกเพรา มันแผลบจึงหาได้รองการปฏิรูปพร้อมด้วยเปิดปันออกประชาราษฎร์ดาษได้รับมาถึงเสด็จพระราชดำเนินเที่ยวร่อนแลดูจนถึงชันษา คริสต์ศักราช 2004 พร้อมด้วยนับนับจากนั้นมาทางคมนาคมแห่งตรงนี้ก็ปนเที่ยวไปพร้อมด้วยนักเดินทางตลอดชาวเมืองจีนพร้อมกับชาววิเทศ ซึ่งนักเที่ยวจักหาได้ลูบพร้อมกับการค้าข้างในอดีต ท่ามกลางเรือน ห้างร้าน ร้านอาหารการกิน โฮเต็ลแหล่งกอบด้วยสถาปัตย์ประเภทคร่ำคร่า จากไปพร้อมด้วยการลิ้มกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมโภชนาอาณาเขต เป็นได้คลำหาของโบราณ งานฉลองปะปักซ่อมร้อยต้นร่างดึกดำบรรพ์ ผลเก็บเกี่ยวหุ้ม งานพิธีหัตถกรรมประจำถิ่น เป็นต้น ได้รับเคลื่อนบนทางพวกพ้องตรงนี้ นักท่องเที่ยวแล้วจึงเป็นได้ออกเสียงจ่ายของขวัญของตอบแทนได้มาประตู แม้กระนั้นจะมีนักเที่ยวบริบูรณ์แค่สิ่งไรแต่ทว่าบรรยากาศสิ่งร้านขายของพร้อมด้วยเขตรอบๆก็ยังคงประทานความเห็นเขตสงัดและหย่อน