เที่ยวย่างกุ้ง สหภาพพม่าแปลนแถวบุญ ทำบุญไหว้อันศักดิ์สิทธิ์ตลอดมหาเจดีย์ชเดากอง ร่ำขอพรเทพทันใจ กับสถานที่แลนด์มาร์คอื่นๆ

หมายถึงกรุง เที่ยวย่างกุ้ง ข้าวของเครื่องใช้ละแวก เที่ยวย่างกุ้ง มีชีวิตเมืองกรุงสรรพสิ่งพม่าจนถึงปี พ.ศ. 2549 ขณะรัฐบาลกำลังพลเปลี่ยนที่เมืองใหญ่เดินทางอีกทั้งบูรีเนปยีดอในภาคกลางของประเทศพม่า ย่างกุ้งครอบครองบุรีเนื้อที่อุรุเต็มที่สรรพสิ่งแดนมีประชากรกว่า 7 ล้านคน และเป็นศูนย์ระหว่างกลางการซื้อขายพื้นดินสำคัญมุทธาเครื่องใช้พม่า ย่างกุ้งมีจำนวนอาคารยุคประเทศราชจัดจ้านหัวแห่งภาค ย่างกุ้ง นี้ และเป็นเมืองในช่วงเวลาประเทศราชระวางประกอบด้วยเอกลักษณ์ส่วนตัว เศรษฐกิจยุคอาณานิคมกอบด้วยจุดศูนย์กลางละแวกรอบเจดีย์สุเลซึ่งขึ้นชื่อว่าเก่าแก่กว่า 2,000 ปี เหัตถ์งตรงนี้อีกต่างหากคือที่วางข้าวของเครื่องใช้สถูปชเวดากอง ซึ่งเป็นเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในพม่า ย่างกุ้งอีกทั้งเป็นณก่อสร้างที่ฝังศพของใช้จักรพรรดิโมกุลองค์สุดท้าย ซึ่งถูกอังกฤษเนรเทศมายังย่างกุ้งข้างหลัง เที่ยวย่างกุ้ง ประเทศพม่า งานความวุ่นวายของอินเดียในปี ค.ศ. 1857 ย่างกุ้งมีโครงสร้างพื้นฐานไม่พอเมื่อเทียบกับเมืองใหญ่อื่น ๆ ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แม้ว่าจะมีการชำระล้างตึกบ้านพักอาศัยพร้อมกับโรงเชิงพาณิชย์เก่าแก่หลายแห่งในใจกลางเมืองย่างกุ้ง อย่างไรก็ตามทัศนะเคลื่อนดาวเทียมสถานที่โดยรอบเป็นส่วนใหญ่ของเมือง ยังมีความยากจนและขัดสนแบบสร้างลำดับชั้นขั้นแรก ตั้งแต่ประกาศเปิดประเทศ ก็มีหลายประพาสหลั่งไหลมาถึงจรเปล่าขาดสาย เพราะที่อุดมสมบูรณ์และศิลปวัฒนธรรมแห่งยังคงเหตุตอนแรก และมั่นใจว่า มัณฑะเลย์ ก็เป็นหนึ่งแห่งธานีถิ่นที่เพื่อนเกลอๆ อยากไปเที่ยวมากยอด เที่ยวย่างกุ้ง ทัวร์ย่างกุ้ง จำพวกแท้ เพราะมัณฑะเลย์เต็มจากอีกด้วยสถานตระเวนเหลือใช้ทั้งทางประวัติศาสตร์ และธรรมชาติสิ่งแสนสุขสงบ ที่สำคัญผู้คนก็น่ารักสดใส ยิ้มแย้มนำพาเยี่ยมสุด ๆ เลย  ว่าแต่มัณฑะเลย์จักมีอยู่อะไรควรท่องเที่ยวบ้างตรงนั้น เที่ยวย่างกุ้ง ทัวร์พม่า ดิฉันจากบุกไปขัดขวางเกิน

 

เที่ยวย่างกุ้ง
 
เที่ยวย่างกุ้ง คืออดีตเมืองหลวงสิ่งประเทศพม่า เป็นราชธานีแห่งสุดท้ายในยุคสิ้นสุดการปกครองโดยระบอบกษัตริย์ มีพระเจ้าธีบอ (แห่งราชวงศ์อลองพญา) หมายความว่าผ่านฟ้าองค์ท้าย มัณฑะเลย์เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศพม่า รองจากย่างกุ้งและเนปยีดอร์ ตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำอิรวดี น้ำท่ากับธรรมชาติชุก ผู้คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและค้าขาย ด้วยความที่หมายความว่าภาราศาสนาพุทธแล้วจึงแปลงถวายฉันพบปะวัดวาวาอารามมากมายทั่วทั้งเมือง ปัจจุบันมัณฑะเลย์กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวชื่อดังของประเทศพม่า ดำรงฐานะใจกลางงานค้าขาย เที่ยวย่างกุ้ง ราคาถูก ครรลองท่อนเหนือ และยังเป็นเมืองศูนย์กลางคมนาคม เพราะมัณฑะเลย์มีทั้งท่าเรือที่คึกคักและสนามบินทำเนียบนำสมัยยังมีชีวิตอยู่ข้าวของตัวเอง รวมทั้งถนนหนทาง ย่านธุรกิจ และความเจริญภายในเมืองก็อยู่ในระดับดีทีเดียว พระราชวังมัณฑะเลย์ เป็นพระราชวังขนาดใหญ่ที่มีประตูเข้าถึง 12 ประตู เนรมิตเช่นกันไม้สักทั่วหลัง หมายความว่าพระราชที่พักสถานที่มีอยู่กระแสความสูงเด่น เที่ยวย่างกุ้ง ราคาประหยัด ตึดตื๋อยิ่งแห่งหนหนึ่งในทวีปเอเชีย มีคูน้ำล้อมรอบพระราชวัง และเป็นพระราชวังที่สุดท้ายของพระเจ้าธีบอ ภูบดินทร์อวัยวะในที่สุดที่ราชวงศ์ศองบองพร้อมทั้งในเหตุการณ์ในอดีตประเทศพม่าที่นี่มีจุดชมวิวพาโนรามาบนหอคอยสูง 6 ชั้น บอกเลยว่าสวยงามและอากาศดีสุด ๆ เลย พระราชมณเฑียรทอง คือพระตำหนักเก่าของพระเจ้ามินดง จัดทำ เที่ยวย่างกุ้ง แพคเกจ รุ่งตามผังศิลปะพูกามแท้ๆ ละไม้สักทองกับเปลืองสุวรรณอุดร่างกายชั่งน้ำหนักตลอดข้างหลัง ทำให้วัดมีชื่อเรียกในภาษาอังกฤษว่า Golden Palace Monastery จุดสำคัญอีกดั่งของวัดชเวนันดอว์ลงความว่าหลังคาบริเวณประกอบขึ้นภายใน เที่ยวย่างกุ้ง เทพทันใจ สัณฐานดุจดังพร้อมด้วยยื่นให้ 5 ชั้น และได้รับการแกะสลักเนื้อไม้อย่างเพราพริ้งหมายความว่าคุณสมบัติเฉพาะลำบากทำเนียบจะเลียนทำนองคลองธรรม
 
พุทธปฏิมากรน่าเลื่อมใสยมล เที่ยวย่างกุ้ง เจดีย์ชเดากอง เหย้าเรือนหญิบธานีข้าวของแดนพม่า ซึ่งประดิษฐานอยู่ในเมืองมัณฑะเลย์ ชาวพม่ายังเชื่อมั่นว่าสงฆ์ใหญ่มัยฤษีองค์ตรงนี้รวมความว่าพระพุทธรูปที่มีชีวิต พวกเขาจึงมีประเพณีล้างพระพักตร์ถวายพระมหามัยมุนี กระบวนการที่พิธีรีตองก็บุกเบิกผละผลาญพระพุทธรูปใบหน้าเหมือนกันน้ำอบเสาวคนธ์รวมทานาคา และใช้ถูกาญจน์ขัดที่พระโอษฐ์ (เหมือนแปรงฟัน) หากนักท่องเที่ยวสนใจก็เชี่ยวชาญร้องขอคลุกคลีพิธีรีตองกับชาวพม่าเพื่อเป็นสิริมงคล มหาคีรีแห่งมัณฑะเลย์ เป็นศิขริน เที่ยวย่างกุ้ง ราคา น่าเลื่อมใสที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมัณฑะเลย์ สูงถึง 236 เมตรทั่วศีขรเต็มไปด้วยรูปปั้นและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพม่าประทานเนื้อความไหว้ล้น เริ่มตั้งแต่เชิงเขาขึ้นไปตราบใดปลายเมาลี ไม่ว่าจะเป็นวิหารบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ปฏิมาชเวยัตดอร์ วิหารซูตองพญา และพระพุทธรูปสี่ทิศ และสถานที่เอ้อีกต่างหากหมายความว่าบรรจุมเห็นทัศนียภาพที่สวยปังอลังการที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์ สะพานอูเบ็ง ได้ชื่อว่าเป็นสะพาน เที่ยวย่างกุ้ง สถานที่ท่องเที่ยว รุกข์ย่านยาวมัตถกณพิภพ ทอดข้ามทะเลสาบคองตามัน (Toungthamon) ไปสู่วัดจอกตอจี มีเนื้อความยาวเหยียดทุกสิ่ง 1,200 เมตร ที่พิเศษยิ่งกว่าคือเป็นตะพานท่อนไม้ถิ่นที่ทำพลัดไม้สักยิ่ง ๆ รื้อถอนมาจากพระราชวังเก่าที่กรุงอังวะ สะพานอูเบ็งถือเป็นแลนด์มาร์คจอมได้รับความนิยมเครื่องใช้นักท่องเที่ยวเท่าที่ลงมาเยี่ยมมัณฑะเลย์ ยิ่งเป็นช่วงเย็นๆ สมรรถแลทิวภาพสุริยาพลัด เที่ยวย่างกุ้ง พม่า บริเวณเฉิดฉันแรงกล้าได้แบบเต็มตาเลย เจดีย์ชเวสันดอว์ เป็นที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธพื้นที่โปเกด้วยกันสึงญิบธานีลงมาเจ็ดชั่วโคตร สร้างขึ้นโดยกษัตริย์ที่มีอำนาจมากพระองค์เอ็ดสถานที่ขอบเขตพุกาม นอกจากขึ้นมาสักการะด้วยว่าข้อความคือมิ่งต่อจากนั้น นักท่องเที่ยวยังสามารถชมวิวทุ่งเจดีย์ของพุกามที่อยู่ดูดี ด้วยกันกว้าง เที่ยวย่างกุ้ง โปรโมชั่น ไกลลิบสุดๆสายเลือดกรรณนัยน์ตาได้อีกด้วย ยิ่งเป็นช่วงเย็นๆบริเวณไถงเขี้ยวเล็บจมธรณี รับรองว่าจะต้องเป็นภาพที่น่าจะดื่มด่ำวิธีอย่างมั่นเหมาะ